Ảnh đại diện Trâm (ZS8822)
Nguyễn *** Trâm
01/08/1997
0865557***
Nghệ An
tramna***@gmail.com
Nữ
Nghĩa Đàn – Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Nghệ An
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết