Ảnh đại diện Anh (ZS9357)
Phan Thị *** Anh
24/02/1994
0364075***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ngocanh3728.***@gmail.com
Nữ
*** Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Thịnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết