Ảnh đại diện Ninh (ZS9404)
Nguyễn *** Ninh
03/07/1998
0913878***
Tp Hồ Chí Minh
camninhnguye***@gmail.com
Nữ
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết