Ảnh đại diện Uyên (ZS9518)
Nguyễn *** Uyên
02/08/1985
0936928***
Tp Hồ Chí Minh
deuxan***@yahoo.com
Nữ
P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết