Ảnh đại diện Hoa (ZT0869)
Trần Tiến *** Hoa
25/02/1992
0972111***
Tp Hồ Chí Minh, Long An
diemhoala***@gmail.com
Nữ
*** Đường Quốc lộ 50 Tổ 5 Khu phố 3 Thị trấn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Long An
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết