Ảnh đại diện Vy (ZT1016)
Đồng Phước *** Vy
01/08/1997
0969151***
Tp Hồ Chí Minh
dongvy2***@gmail.com
Nữ
*** Tân Kỳ Tân Qúy, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết