Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Nhiền
Phạm *** Nhiền
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Bình Dương
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

- Giải quyết vấn đề, Tư duy sáng tạo, Làm việc nhóm, Lắng nghe

Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại Học Thủ Dầu Một
Mục tiêu nghề nghiệp

- Gắn bó lâu dài với công ty
- Có một công việc ổn định
- Làm trong môi trường thân thiện
- Học hỏi kinh nghiệm
- Tăng thêm thu nhập cá nhân.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848