Ảnh đại diện Nguyệt (ZT2096)
Nguyễn *** Nguyệt
25/05/1997
0327245***
Hải Phòng
nguyenthnguye***@gmail.com
Nữ
Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hải Phòng
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết