Ảnh đại diện An (ZT2884)
Phạm Thị *** An
11/08/1996
0387072***
Kon Tum
anthuy1***@gmail.com
Nữ
Thành Phố Kon Tum
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Kon Tum
6 triệu
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết