Ảnh đại diện Tiên (ZT3525)
Đặng Thị *** Tiên
27/05/1996
0772178***
Tp Hồ Chí Minh
Camtien27051***@gmail.com
Nữ
Phường *** vĩnh long
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
, triệu
Luật Hôn nhân và gia đình
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết