Ảnh đại diện An (ZT3636)
Trần Thị *** An
26/02/1990
0989712***
Tp Hồ Chí Minh
thuyan.u***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
1.200 USD
Chuyên viên pháp lý
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết