Ảnh đại diện Ca (ZT3676)
Thành Thị *** Ca
02/06/1994
0975451***
Tp Hồ Chí Minh, Ninh Thuận
thanhthiso***@gmail.com
Nữ
*** QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Tp Hồ Chí Minh, Ninh Thuận
300 USD
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết