Ảnh đại diện Nguyễn (ZT3756)
Phương *** Nguyễn
03/08/1995
0326995***
Hà Nội
phuong.thao381***@gmail.com
Nữ
Hà Nội, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trên đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết