Ảnh đại diện Trinh (ZT4310)
Nguyễn Thị Kiều Trinh
28/06/2000
0379363***
Hà Nội
wtswtds2***@gmail.com
Nữ
Dương Liễu - Hoài Đức- Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
1,5 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết