Ảnh đại diện Duyên (ZT5090)
Lê Thị Duyên
26/06/1996
0973549***
Tp Hồ Chí Minh
lethiduyen2***@gmail.com
Nữ
*** Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết