Ảnh đại diện Tú (ZT5117)
Nguyễn Thị ***
05/07/1997
0775359***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ng.camt***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Thị Xuân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết