Ảnh đại diện Phượng (ZT5586)
Hoàng Thị Minh Phượng
26/06/1994
0336992***
Hà Nội
minhphuongla***@gmail.com
Nữ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết