Ảnh đại diện Vui (ZT5881)
Lê Thị *** Vui
21/06/1998
0975509***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
tuyetvuiquangn***@gmail.com
Nữ
*** Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
8 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết