Ảnh đại diện Trang (ZT6785)
Nguyễn Thị *** Trang
13/06/1994
0946567***
Tp Hồ Chí Minh
trangnguyen94.***@gmail.com
Nữ
Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Trên đại học
Thư ký
Tp Hồ Chí Minh
25 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết