Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Thảo
Nguyễn Thị *** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2012 đến hiện nay: Nhân viên tại PL&Partners
Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng quản lý và giám sát
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng đàm phán
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2002 - 2006 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848