Ảnh đại diện Thảo (ZT6907)
Nguyễn Thị *** Thảo
08/04/1981
0908428***
Tp Hồ Chí Minh
thaoml***@gmail.com
Nữ
*** Bà Hom, Quận 6, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết