Ảnh đại diện Huê (ZT6934)
Trần *** Huê
25/05/1986
0328904***
Tp Hồ Chí Minh
ngochue.s***@gmail.com
Nữ
Khu lưu trú công nhân Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết