Ảnh đại diện Thạch (ZT7175)
Nguyễn Thị *** Thạch
18/10/1990
0975747***
Tp Hồ Chí Minh
Camthac***@gmail.com
Nữ
***, đường số 8, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết