Ảnh đại diện Thanh (ZT8469)
Vũ Thị *** Thanh
12/07/1995
0965983***
Quảng Ninh
hongthanhtp1***@gmail.com
Nữ
Tổ ***, Khu 3, Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Quảng Ninh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết