Ảnh đại diện Thắm (ZT8529)
Nguyễn Thị *** Thắm
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, (có thể thay đổi nơi làm việc)
12 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp