Ảnh đại diện Hân (ZT8680)
Nguyễn *** Hân
09/04/1996
0376568***
Hà Nội
hannguyen.law.***@gmail.com
Nữ
Thôn Chính, Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Hà Nội
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết