Ảnh đại diện Hằng (ZT8692)
Vũ Thị *** Hằng
07/04/1992
0989987***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
vuthituyethang0***@gmail.com
Nữ
Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết