Ảnh đại diện Lành (ZT8974)
Nguyễn *** Lành
14/07/1995
0983097***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An
lanhn***@gmail.com
Nữ
Thành Phố Vinh-Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết