Ảnh đại diện Dung (ZT9026)
Bùi Thị *** Dung
25/05/1994
0979340***
Hà Nội
dungtron1***@gmail.com
Nữ
Thuận Lộc - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết