Ảnh đại diện Thảo (ZT9349)
Nguyễn Thị *** Thảo
18/02/1992
0984017***
Hà Nội
phuongthaonb***@gmail.com
Nữ
Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết