Ảnh đại diện Nhanh (ZU0199)
Lê Thị *** Nhanh
25/05/1996
0834954***
Cần Thơ
Nhanh2***@gmail.com
Nữ
Vĩnh Bình Bắc - Vĩnh Thuận - Kiên Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Cần Thơ
4 triệu
Dịch vụ pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết