Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Sảy
Nông *** Sảy
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại ATIM LAW FIRM
Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại DIMAC LAW FIRM
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử Nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848