Ảnh đại diện Nhung (ZU1011)
Lê Hoa *** Nhung
02/06/1995
0944947***
Tp Hồ Chí Minh
nhunghoahon***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thị Thập. Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết