Ảnh đại diện Liễu (ZU1898)
Nguyễn Thị *** Liễu
18/10/1997
0399484***
Bà Rịa - Vũng Tàu
thanhlieu1997ngu***@gmail.com
Nữ
*** ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết