Ảnh đại diện Anh (ZU2252)
*** Anh
08/04/1996
0589933***
Tp Hồ Chí Minh
luongthihuynhan***@gmail.com
Nữ
Hoàng Sa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết