Ảnh đại diện Khuyên (ZU2521)
Phạm Thị *** Khuyên
02/08/1993
0368715***
Thái Bình
minhkhuyenda***@gmail.com
Nữ
Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Thái Bình
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết