Ảnh đại diện Cương (ZU2549)
Le Thi *** Cương
18/02/1993
0369033***
Tp Hồ Chí Minh
lethikimcuong***@gmail.com
Nữ
*** Pham Van Chieu street, Go Vap district, TP. Ho Chi Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết