Ảnh đại diện Hường (ZU2601)
Trần *** Hường
02/08/1992
0989253***
Bình Dương
H02081***@gmail.com
Nữ
Khu phố thắng lợi ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết