Ảnh đại diện Trinh (ZU3768)
Lê Thị *** Trinh
03/08/1992
0903928***
Tp Hồ Chí Minh
huyentrinh22***@gmail.com
Nữ
*** Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Cao đẳng
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
400 USD
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết