Ảnh đại diện Anh (ZU4115)
Nguyễn *** Anh
05/08/1997
0916230***
Tp Hồ Chí Minh
anhnn***@gmail.com
Nữ
***, Lê Đình Quản, Phường Cát Lái, Quận 2
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết