Ảnh đại diện My (ZU4161)
Thân Nguyễn *** My
05/04/1998
0776663***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenmy***@gmail.com
Nữ
*** đường 10 p.Linh Trung quận Thủ Đức tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết