Ảnh đại diện Thúy (ZU4906)
Triệu *** Thúy
01/06/1992
0378801***
Hà Nội
trieuthuy0***@gmail.com
Nữ
Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết