Ảnh đại diện Chi (ZU6598)
Phạm Thị *** Chi
07/07/1987
0967088***
Tây Ninh
phamthikimchi1987.***@gmail.com
Nữ
*** đường Bời Lời, kp ninh Thọ, P Ninh Sơn, Tp. Tây Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tây Ninh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết