Ảnh đại diện Thảo (ZU6681)
Nguyễn *** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp