Ảnh đại diện Hường (ZU7367)
Nguyễn Thị *** Hường
24/06/1995
0962945***
Tp Hồ Chí Minh
thuhuongdl240***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết