Ảnh đại diện Liên (ZU7440)
Nguyễn *** Liên
02/08/1993
0973552***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
liennguyen***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Độc thân
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết