Ảnh đại diện Diệu (ZU7862)
Lê Thị *** Diệu
25/02/1997
0961094***
Tp Hồ Chí Minh
aidieu.250***@gmail.com
Nữ
*** Thủy Lợi, Phước Long A, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết