Ảnh đại diện Nhàn (ZU7976)
Phậm Thị Thanh Nhàn
28/06/1999
0767697***
Tp Hồ Chí Minh
thanhnhanph***@gmail.com
Nữ
*** đường TTN1A, Phường TTN, Quận 12, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Ngân hàng - Tài Chính
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết