Ảnh đại diện Nhi (ZU8019)
Trần Hoàng *** Nhi
08/04/1995
0936401***
Tp Hồ Chí Minh
yennhi.th***@gmail.com
Nữ
*** Phạm Thế Hiển, P3,Q8
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết