Ảnh đại diện Nhi (ZU8659)
Đỗ *** Nhi
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
300 USD
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp