Ảnh đại diện Tâm (ZU9301)
Nguyễn *** Tâm
11/07/1996
0367746***
nguyenthanhtam.1***@gmail.com
Nữ
*** Bến Vân Đồn, quận 4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết